Till kommunens startsida
Till porslinsmuséets startsida
Talande webbLyssna

Från 10 dec 2016 till och med 08 jan 2017

Gustavsbergs porslinsmuseum är tillfälligt stängt

Nu förbereder vi tillsammans ett överlämnande från Värmdö Kommun till statliga Nationalmuseum som tar över driften av Porslinsmuseet under våren. Museet
planerar att öppna för besökare tidigast i mitten av juni 2017.

Samlingarna tillhör redan staten genom Kooperativa förbundets gåva för 17 år sedan och förvaltas sedan dess av Nationalmuseum, medan Värmdö kommun har ansvarat för driften av museet.
Nu skapas en ny era i Gustavsbergs Porslinsmuseums historia. Museiverksamheten ska utvecklas i de nuvarande lokalerna i Torkhuset men håller tillfälligt stängt för anpassningar och utställningsförberedelser.

För frågor gällande bokning av framtida visningar, mejla till: bokningen@nationalmuseum.se.
För allmänna frågor om Porslinsmuseet i Nationalmuseums drift, mejla till: info@nationalmuseum.se
Museet planerar att öppna för besökare tidigast i mitten av juni 2017.
Questions? Send an e-mail to info@nationalmuseum.se För närmare detaljer om nyöppning se: www.nationalmuseum.selänk till annan webbplats

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar