Till kommunens startsida
Till porslinsmuséets startsida
Talande webbLyssna

Från 29 nov 2007 till och med 15 mar 2008

OBS: Denna aktivitet har passerat

Dummybild

Snigelflicka" av Monica Johansson, ett av de inköpta objekten

Helena och Björn Wolraths donation

Tack vare en donation från Helena och Björn Wolrath kunde Gustavsbergs Porslinsmuseum under verksamhetsåret 2007 köpa in ett antal nyproducerade keramiska objekt, skapade av medlemmar i Ateljéföreningen G-studion.

Härmed har vi påbörjat uppbyggnaden av en modern keramiksamling, som skall ses som ett komplement till de äldre föremålen i Gustavsbergssamlingen. Det är vår ambition och förhoppning
att denna samling efterhand skall växa till sig.

I anslutning till de här sakerna visar vi också några enstaka exempel på föremål hämtade från museets tämligen okända industrihistoriska samlingar.

Arr: Gustavsbergs Porslinsmuseum

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar