Till kommunens startsida
Till porslinsmuséets startsida
Talande webbLyssna

Från 16 mar 2013 till och med 19 maj 2013

OBS: Denna aktivitet har passerat

Porslinsrederiet

Att Gustavsbergs Porslinsfabrik tillverkat porslin är knappast något som behöver poängteras. Mindre väl känt är att Porslinsfabriken under många år bedrev rederiverksamhet med såväl kombinerade passagerar/lastfartyg i närfart som lastfartyg i öster- och nordsjöfart.

"Porslinsrederiet" är både en bok och en utställning. Boken, författad av sjökaptenen och sjörättsjuristen Rolf Ihre berättar om vilka omständigheter och behov som ledde till att den egna rederiverksamheten kom till stånd. Texten fortsätter med hur och med vilka fartyg rederiverksamheten expanderade och avslutas med orsakerna till att den avvecklades. Den berättar också om livet ombord och iland och om händelser kring fartygen och i hamnorten Gustavsberg.

Utställningen bjuder på en kavalkad av unika fotografier som tidigare inte visats offentligt, tillsammans med div nautica med anknytning till porslinsfabrikens verksamhet.

Boken och utställningen "Porslinsrederiet" har tillkommit i samarbete mellan Rolf Ihre och Gustavsbergs Porslinsmuseum, med stöd av Fartygsmagasinet i Stockholm AB, Skärgårdsmuseet Värmdö, Stiftelsen Skärgårdsbåten, Strömma Kanalbolaget, samt Sjöhistoriska museet.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar