Till kommunens startsida
Till porslinsmuséets startsida
Talande webbLyssna

Från 13 dec 2014 till och med 27 feb 2015

OBS: Denna aktivitet har passerat

"Sanity & Service – bland sanitet och servis"
13 december 2014 - 27 februari 2015

Under hösten har ett samarbete mellan Gustavsbergs Porslinsmuseum och Konstfacks Kandidatprogram Keramik och Glas årskurs 3 resulterat i  nya gestaltningar som visas sida vid sida med föremålen i museets basutställningar. Uppgiften har varit att titta närmare på hur konsthantverklig praktik kan gå i dialog med platsens specifika historia och de föremål som den har frambringat. 

"Sanity & Service – bland sanitet & servis" är en utställning där nya berättelser och perspektiv på Gustavsbergs Porslinsmuseums samlingar och den numera utdöende svenska konstindustrin ges
plats. Utställningen pågår 13 december 2014 till 22 februari 2015.

De sex studenterna som deltar i projektet är: Ulrika Barr, Joen Bager, Mathilda Carlsson, Sara Söderberg, Emelie Thornadtsson och Karol Zarbock. De har valt att förhålla sig till olika rum, tekniker, personer och processer i samtal med platsen, dess historia och samtid. De ser sig själva som  den nya generationen konsthantverkare som ställer sig i historiens tjänst. De står för “sanity” (det sunda ifråga-sättandet) och “service” (att vi står till förfogande för nytänkande) i Gustavsbergs Porslinsmuseums gedigna historiska utställningar av sanitetsporslin och serviser.

När Gustavsbergs Porslinsfabrik etablerades sågs porslinet som möjligheternas material och samspelet mellan funktionalitet och estetik växte fram. Formgivningen och de konstnärliga visionerna fick följa tidens krav på anpassning och människors levnadsvillkor. Olika tidsperioder har sedan avlöst varandra med skiftande tankar kring funktionalitet och estetik. 1900-talet strävan efter demokratisk design, natio-nell smakfostran och påstådda arbetarserviser skapade en tydlig stilbild som fortfarande representerar
"god smak".

Så här formulerar studenterna sig inför sin uppgift:

"Vi vill visa och berätta om konsthantverk på ett sätt som får besökaren att fantisera och reflektera fritt om föremålen i samlingarna. Var, hur,varför och av vem är objektet gjort och vad det innebär – det är frågor som vi bör ställa och försöka besvara. Detta gör vi i en enda stor smältdegel av gestaltningar; abstrakta skulpturer i sandgjutet glas som lyfter fram och samtalar om fribrytning från en tradition, en ockult keramiker som tillverkar en ond servis, förgiftade lampor som belyser industrins baksida, föremål ur samlingarna som vaknar till liv, praktpjäser som vill svära i kyrkan, en interaktiv dialog kring ett använ-dande av vardagens bruksobjekt, samt ett experimenterande med – och ett utmanande av – tradition, funktion och estetik".

Utställningen är ett samarbete mellan Kandidatprogrammet Keramik & Glas på Konstfack och Gustavsbergs Porslinsmuseum. Utställningsverksamheten på  Gustavsbergs Porslinsmuseum stöds av  Kooperativa förbundet, Villeroy & Boch Gustavsberg AB, samt  Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar