Till kommunens startsida
Till porslinsmuséets startsida
Talande webbLyssna

Från 13 maj 2006 till och med 30 sep 2007

OBS: Denna aktivitet har passerat

Stig Lindberg i Gustavsberg

Stig Lindberg var som formgivare kreativ och mångsidig. Han arbetade inte bara med bruksporslin och konstgods, han formgav också en mängd andra typer av produkter i olika material: termosar, citruspressar och
sparbössor i plast, exklusiva textilier, radio- och TV- apparater m.m.

Grafisk formgivning var ännu ett område där han var verksam: kortlekar, uppslagsverk, barnböcker och telegramblanketter, för att ta några exempel. Men han var förstås inte ensam på fabriken. Han var självklart beroende av kompetensen hos sina medarbetare i produktionskedjans olika delar.

Utställningen berättade här om det ofrånkomliga, nödvändiga, men kanske inte alltid oproblematiska samspelet med medarbetarna.I rollen som industriell formgivare måste han också underordna sig produktionsprocessens villkor. Ibland lyckades det inte så väl, några av hans idéer kunde inte förverkligas, ofta berodde det på att produkterna blev för dyra att tillverka.

Utställningen gav också exempel på Stig Lindbergs engagemang i lokalsamhället, här visades bl.a. ett urval unika skisser på "Glädjens torg" från 1960-talet, en aldrig förverkligad vision om en mötesplats i Gustavsbergs centrum, vid sidan om den då nybyggda "Domus-lådan".

Ett annat exempel i utställningen var teaterridån "Ofelia", som Stig Lindberg formgav för Gustavsbergsteatern i början av 1970-talet. I utställningen visades några tidigare okända "Ofelia"-skisser: där kunde besökaren få en inblick i den kreativa processen, som i det här fallet resulterade i ett modulsystem med nio grundformer, vilka kunde kombineras och arrangeras på olika sätt.

Den röda sprattelgubbe som prydde affischen och omslaget på vår utställningskatalog var ytterligare ett exempel på hur Stig Lindbergs kreativitet kom lokalsamhället tillgodo. Gubben är en detalj från en utsmyckning på en vägg i Ekedalsskolans matsal, alltjämt till glädje för eleverna (men möjligen till förtret för "mattanterna" som tycker att figurerna är i vägen.

Till utställningen gjorde vi en fungerande fullskalekopia av gubben. När man drog i snöret lyfte han på hatten och hälsade besökarna välkomna till Porslinsmuseet!

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar