Till kommunens startsida
Till porslinsmuséets startsida
Talande webbLyssna

Från 17 okt 2009 till och med 28 feb 2010

OBS: Denna aktivitet har passerat

Svart på vitt i Gustavsberg - Fotografier från en svunnen tid

Här kommer gravör Gustaf Nilsson, anställd på Gustavsbergs Porslinsfabrik, roende med sin med familj i roddbåten "Draken Blenda". Platsen är Farstaviken i Gustavsberg på Värmdö, i bakgrunden ser vi Porslinsfabriken, där röken bolmar ur porslinsugnarnas skorstenar. Året är 1903. I båtens akter fladdrar unionsfanan, med den beryktade "sillsalladen" (två år senare skulle unionen med Norge upplösas). Vid den här tiden arbetade c:a 900 personer på fabriken.

Gravörerna graverade in porslinsdekor i tryckplåtar, ett precisionsarbete med hög status i brukssamhället. Bilden avspeglar inte bara familjens sociala anseende, båtens fantasirika utformning antyder även den konstnärliga ådran och de insikter i rådande stilideal som yrket gav. Båtens benämning "drake" anspelar på vikingatidens krigsskepp med drakhuvuden i fören, något också den lilla roddbåten har försetts med. Vid sekelskiftet 1900 fanns ett starkt fornnordiskt intresse i konst, konsthantverk, litteratur och arkitektur. Fornnordismen hade sina rötter i 1800-talets nationalistiska strömningar och som vid 1900-talets början övergick till en inriktning som idag benämns nationalromantik.

Detta är en av de många unika bilder som nu ställs ut på Gustavsbergs Porslinsmuseum. Värmdö kommuns kulturenhet förfogar över ett omfattande bildarkiv som tidigare tillhört Gustavsbergs Fabriker. Samlingen uppskattas uppgå till omkring 50 000 fotografier, de äldsta från 1860-talet och de yngsta från 1980-talet.

Utställningen visar ett smakprov ur samlingarna, bl a fotografier som sällan eller aldrig visats. Materialet utgör en unik samhällsdokumentation med stora kulturhistoriska värden. Det skildrar hur det lilla brukssamhället från 1800-talet utvecklades till en storindustri. Stolt nybyggaranda, framgångar och vardagsliv skymtar fram.

Mångfalden är slående - här finns bl a porträtt- och arbetsbilder, särskilda händelser och försvunna miljöer.
Utställningen "Svart på vitt i Gustavsberg" är producerad av Värmdö kommuns kulturenhet, i samarbete med Gustavsbergs Porslinsmuseum.

Utställningen öppnar lördagen den 17 oktober 2009 och pågår t.o.m. den 28 februari 2010.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar