Till kommunens startsida
Till porslinsmuséets startsida

Om museet

Gustavsbergs porslinsmuseum är en keramisk skattkammare med omfattande samlingar från Gustavsbergs porslinsfabriks drygt 170-åriga verksamhet.

Basutställningarna visar porslinets historia ur ett internationellt perspektiv. Här berättas historien
om bruksorten Gustavsberg, om fabrikens roll i samhället och om porslinstillverkningen från starten
1825 fram till nedläggningen 1993.

Samlingarna tillhör redan staten och Nationalmuseum genom Kooperativa förbundets gåva för 17 år sedan och förvaltas sedan dess av Nationalmuseum, medan Värmdö kommun har ansvarat för driften av museet. Samlingarna uppgår till ca 40 000 föremål och består av hushållsporslin konstgods, sanitetsgods samt föremål av plast och emalj.

Värmdö kommun och Nationalmuseum har startat ett samarbete om driften av Porslinsmuseet i Gustavsberg. Sommaren 2017 kommer Porslinsmuseet att drivas i Nationalmuseums regi med utställningar, program, ateljé och butik under perioden. Samtidigt fortsätter Värmdö kommun och Nationalmuseum att förbereda sig för en mer långsiktig övergång där Nationalmuseum ska driva museiverksamheten i de nuvarande lokalerna i Torkhuset.

Målet är att ett avtal om övertagande i sin helhet kommer att kunna träda i kraft till årsskiftet 2017/18.  

Utställningsverksamheten på Gustavsbergs porslinsmuseum stöds av Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Kooperativa Förbundet samt av Gustavsbergs Porslinsmuseums Vänner.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: