Till kommunens startsida
Till porslinsmuséets startsida
Talande webbLyssna

Gamla bilder

Värmdö kommun förfogar över ett omfattande bildarkiv som tidigare tillhört Gustavsbergs Fabriker. Samlingen uppskattas uppgå till omkring 50 000 fotografier i varierande format och material, de äldsta från 1860-talet och de yngsta från 1980-talet.

Grunden till den unika negativ- och bildsamlingen lades av engelsmannen Georg Barlow (1827-1910). Vid 1800-taletsmitt hade fabriken lagt om tillverkningen från tyska till engelska metoder och rekryterade samtidigt yrkeskunnigt folk från Englands porslinsdistrikt, bl a denne Barlow som anlände till Gustavsberg våren 1854. År 1857 övertog han den tekniska ledningen och tjänstgjorde som förste verkmästare till sin död 1910. Barlow inrättade en fotoateljé vid fabriken 1870. Bildmaterialet han har lämnat efter sig är omfattande. Man slås av bildernas höga kvalitet och att de på ett sådant medvetet sätt dokumenterar fabrik, samhälle och människor. Kring förra sekelskiftet anlitade man även utomstående fotografer, så har t ex Fredrika Gimberg tagit en bildserie som skildrar porslinsfabrikens olika tillverkningsmoment. Kooperativa Förbundet tog över fabrik och samhälle 1937. De fortsatte med fotodokumentationen, inte minst för att visa uppbyggnaden av samhällets nya moderna fabriksanläggning och bostadsområden. Kända namn som t ex Andreas Feininger, K.W.Gullers och Sune Sundahl anlitades. År 1937 började en anställd på fabriken, Hilding Ohlson, senare känd under namnet Engströmer (1909-2002), fotografera produkter. Han blev snart fabrikens förste fotograf som med en Hasselbladare dokumenterade fabrikens produktion och samhällsuppbyggnad. Hans gärning påminner en hel del om Barlows, och jämförelser av dessa fotografers bilder är givande ur ett samhällshistoriskt perspektiv. Engströmer var anställd som fotograf vid fabriken under 40 år.

"Svart på vitt i Gustavsberg"

Kartor, filmer och bilder

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: