Till kommunens startsida
Till porslinsmuséets startsida
Talande webbLyssna

Det vita guldet

Denna utställningsdel berättar om porslinet ur ett internationellt perspektiv. Vi tar avstamp i det gamla Kina och de ostindiska kompaniernas direktimport av kinesiskt porslin, om hur man i Meissen med hjälp av en alkemist i början av 1700-talet för första gången lyckades tillverka "det vita guldet" och stiftar bekantskap med några av de mest namnkunniga europeiska porslinsfabrikerna

 

Orienteringsplan för utställningen "Det vita guldet"

Draken och Vällingklockan

Draken och Vällingklockan handlar om brukssamhället Gustavsberg. Karaktäristiskt för ett brukssamhälle var ju den patriarkaliska strukturen, med en arbetsgivare som ansvarade, inte endast för företagets produktion, utan för lokalsamhället i sin helhet, omfattande alla dess medlemmar och samhällsfunktioner och även infrastrukturen i sin helhet.

Det var arbetsgivarens ansvar att sörja för bostäder, livsmedel, sjukvård,
"äldreomsorg", undervisning, transporter, energiförsörjning, etc. Det traditionella brukssamhället förknippas främst med 1800-talets järnbruk i Bergslagen, men mönstret känns igen från andra platser, tider och branscher. Gustavsberg var inget undantag, snarare var det i många avseenden ett påfallande "typiskt" brukssamhälle, med trygghet, stabilitet och omsorg, men självfallet också hårt arbete, hård disciplin och sträng kontroll.

Formad lera

Denna utställningsdel uppmärksammar olika moment i porslinsframställningen.

Med hjälp av gamla filmer kommer kan man ta del av följande:

  • Beredning av porslinsmassan
  • Drejning
  • Handformning
  • Stegformning
  • Gjutning
  • Bränning
0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: