Till kommunens startsida
Till porslinsmuséets startsida
Talande webbLyssna

Från tvättfat till kungavas

Den här utställningsdelen berättar om porslinstillverkningen i Gustavsberg, alltifrån fabrikens tillvaro under 1800-talets första mödosamma decennier fram till de alltmer framgångsrika åren i början av 1900-talet. Utställningen är uppbyggd kring ett antal olika teman, här följer några exempel.


Orienteringsplan för utställningen "Från tvättfat till kungavas"

Europeiska förebilder

Porslinsindustrin och dess produkter var ju mycket internationella till sin karaktär, detta återspeglas tydligt också i Gustavsbergs produktion. Inte bara förebilderna ifråga om former och dekorer hämtades från utlandet, utan även tryckplåtarna, tekniken, råvaran och i viss utsträckning också arbetskraften, från slutet av 1830-taleti första hand från England. Ett talande exempel är att t.o.m.Gustavsbergs Porslinsfabrik välkända logotyp med ankaret, som alltjämtär i bruk, ursprungligen hämtades från England, närmare bestämt från Davenport China Factory i Stoke-on-Trent. Från denna fabrik kom också flera av de porslinsarbetare som på 1830-talet kom till Gustavsberg, och mängder av de tidiga porslinsmönstren. T.o.m.det klassiska Blå Blom-mönstret, det som vi idag tycker är såförknippat med gammaldags svenskt kaffekalas, hade engelsk förebild!

De stora utställningarna

Perioden från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet var de stora världsutställningarnas epok - med början i London 1851 följer de sedan slag i slag, i Europa och Nordamerika. Världsutställningarna karaktäriserades gärna som en "fredlig tävlan" mellan de industrialiserade nationerna. För såväl dem som de industriföretag som deltog var det viktigt att synas. En nationell variant på utställningstemat var den Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897, där Gustavsberg deltog med en överdådig monter, där bl.a. den magnifika "Kungavasen" hade en framträdande plats.

Konstnärerna

I slutet av 1800-talet insåg efterhand företagsledningen värdet och behovet av att knytakonstnärlig kompetens till fabriken, bland de första som rekryterades till Gustavsberg var arkitekten Magnus Isaeus och konstnären August Malmström 1868. Gunnar G:son Wennerberg anställdes 1895 som Gustavsbergs konstnärlige ledare; denne blev snart hårt engagerad i arbetet med 1897 års utställning, däribland utformningen av den ovan nämnda Kungavasen. Han formgav senare bl.a. ett stort antal bordsserviser med jugendinspirerade naturalistiska blomsterdekorer. I utställningen presenteras också flera av fabrikens övriga formgivare, däribland Beata Mårtensson, Elsa Engeström och Helmer Åslund.

Teknik och Material

Teknik och Material handlar bl.a. om den s.k. koppartrycksmetoden, en teknik att överföra mönster till porslin, uppfunnen i slutet av 1700-talet, som kom att revolutionera porslinsindustrin. Denna metod, till skillnad från den tidskrävande handmålningen, gjorde det möjligt att massproducera även komplicerade mönsterdekorer. Här visar vi på exempel och försöker att förklara hur det gick till, bl.a. med hjälp av gamla filmer som vi har hittat i arkiven.

 

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: