Till kommunens startsida
Brunns skola - startsida

Årskurs 6-9

Brunns skola, sommarbild

I årskurs 6-9 utökas möjligheterna och ansvaret för våra elever.

Cafeét finns tillgängligt vissa tider under dagen och det blir tillåtet att lämna skolområdet på rasterna. Eleven får ett eget skåp att ansvara för, två mentorer för varje klass, profiler att välja, ordningsregler med utökat eget ansvar, språkval samt betyg och nationella ämnesprov i matematik, svenska och engelska i år 6 och 9 samt också i NO och SO i år 9.

Undervisning

Från förskoleklass till år 9 har eleverna friluftsundervisning. Friluftsaktiviteterna täcker bland annat allemansrätten, första hjälpen, materielvård och allemansrättskunskaper, orientering och att kunna laga mat utomhus på olika sätt. I vårt närområde finns skridskobana, stora grönområden, skog och konstgräs.

Vi vill med hjälp av dessa aktiviteter lära våra elever att klä sig för att vara ute, göra dem trygga i att vistas i skogen eller annan utemiljö och påverka dem så att aktiviteter utomhus blir en positiv vana. Vi tror också att vi kan få våra elever att vara rädda om naturen och värna om dess bevarande.

Arbetslagen organiserade årskursvis vilket möjliggör ämnesövergripande arbete samt att lärarna har en gemensam blick för de gemensamma eleverna. Vanligtvis sker undervisningen i grupper om 20-25 elever men arbetslagen har stor frihet att organisera sitt arbete. Varje årskurs har ett eget hus där även årskursens lärare har sitt arbetsrum och där den större delen av undervisningen äger rum. Från år 6 är det möjligt att på elevens val tid välja någon av våra profiler.

Elevens val/profilval år 6-9

Från årskurs sex är det möjligt att välja ett profilval. På alla skolor ska elevens val erbjudas som ämne.

Läs mer om våra profilval för år 6-9

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2017-09-01

Kontakt

Expedition

08-570 484 00

Adress

Brunns Skola
Box 74
134  07 Ingarö

Se Brunns skola i Google mapslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Mer kontaktinformation