Till kommunens startsida
Fågelviks skola - startsida
Talande webbLyssna

Kontakta Fågelviks skola och förskola

Karta över Fågelvik

Skolan, förskolan och fritidshemmet

Skolan

Biträdande rektor / expedition

Lena Nordén: 08-570 483 71

Fritids Redet

08-570 483 90

Fritids Nästet

08-570 483 73

Förskolan

Biträdande förskolechef

Anita Lockner: 08-570 473 28

Småbarn

Nyponrosen - 08-570 473 27
Vallmon - 08-570 483 59
Blåklockan - 08-570 483 60
Smörblomman - 08-570 483 61 

Mellanbarn

Blåsippan - 08-570 483 62*
Gullvivan - 08-570 483 63
Prästkragen - 08-570 483 64

Storbarn

Tussilagon - 08-570 483 66
Blåklinten - 08-570 483 67
Aklejan - 08-570 483 68
Violen - 08-570 483 65

*stängningshemvist

Personal

Rektor/förskolechef

Monica Hjerpe, rektor/förskolechef
08-570 483 70
monica.hjerpe@varmdo.se

Biträdande rektor / exp

Lena Nordén
08-570 483 71
lena.norden@varmdo.se

Biträdande förskolechef

Anita Lockner
08-570 473 28

anita.lockner@varmdo.se

IT-ansvarig

Stefan Ahlqvist
08-570 483 58
stefan.ahlqvist@varmdo.se

Skolsköterska

Judith Johansson
08-570 483 83
Bemanning onsdagar 08:30 - 15:00
judith.johansson@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2018-12-18