Till kommunens startsida
Till Farstavikens skolas startsida
Talande webbLyssna

Våra enheter

Skolenheterna för VSS på kartan

På öarna Möja, Runmarö och Svartsö har Värmdö skärgårdsskola F-9-enheter. I dagsläget går där cirka 20 barn per enhet. Ö-enheternas elever i årskurs 6-9 åker till Djurö varje tisdag och torsdag för att ha undervisning i ämnen som kräver speciella lokaler.

På alla tre öarna finns även förskola som tillhör Värmdö skärgårdsskola, där det går mellan 6 och 9 barn på varje enhet. Förskolans lokaler ligger i anslutning till skolans och det finns ett tätt samarbete mellan skola, fritids och förskola. Under hösten 2017 öppnas en förskola på Sandhamn.

Gemensamt för alla våra enheter är de fina skolgårdarna, med stora lekytor och natur som uppmuntrar till lek och rörelse. Fritids och skola har ett nära samarbete och fritidsverksamheten genomsyras av skolans teman och arbetsområden.

Djurö är största enheten

Den största enheten på Värmdö skärgårdsskola ligger på Djurö. Här finns fantastiska lokaler, till exempel hantverkshuset med slöjd- och bildsal, idrottshallen med sin spegelsal och klättervägg, kommunbibliotek och stor, fin matsal.

Se en större karta över våra skolbyggnader på Djurö

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad: 2019-02-05

Kontakt

varmdoskargardsskola@varmdo.se
Sollenkrokavägen 41
139 73 Djurhamn

Rektor

Lena Möllersten
08-570 486 05
lena.mollersten@varmdo.se

Frånvaroanmälan av elev görs i första hand på SchoolSoft, i andra hand på telefon: 08-570 486 00Mer kontaktinformation