Talande webbLyssna

Öppet bredbandsnät genom Telia

Värmdö kommunen har sedan november 2014 ett samverkansavtal med Telia, som är en av flera leverantörer av nät kring fiberutbyggnad.

Avtalet avser både tätorter och landsbygd, vilket innebär att även byalag, nätföreningar och ekonomiska föreningar har möjlighet att ansluta sig. Utbyggnaden baseras på efterfrågan från hushåll och företag i kommunen.

Öppet för flera leverantörer

Det fibernät som Telia bygger är ett öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-TV och bredband.

Kan jag ansluta mig?

Förutsättningarna att ansluta dig till fibernätet genom Telia varierar beroende på om du till exempel är privatperson som bor i egen villa eller om du är företagare, fastighetsägare eller representerar en bostadsrättsförening, samfällighet eller ett byalag. Mer information om detta kan du läsa på länkarna i högerspalten.

Önskar du en offert till din förening eller flerbostadshus kan du kontakta Telia via e-post: fiberoffert@teliasonera.com

Kontakt och affärsprojektledare Samverkanskommuner: annica.pernbrink@teliasonera.com

Senast publicerad: 2017-06-12