Tyck till

Ny gång- och cykelbana mellan Gamla Fågelbrovägen och Alrotsvägen

Gång- och cykelbana mellan Dalkrokstigen och Strömma

Den nya gång- och cykelbanan och ledningarna för vatten och avlopp ansluts till befintliga vatten- och avloppsledningar vid Alrotsvägen.

Planering pågår parallellt med detaljplaneringen för PFO-område PFO S5 Strömma och PFO S7 Strömma.

Förbindelsepunkter för vatten och avlopp kommer att upprättas till fastigheter utefter denna sträcka. Dessa kommer inte att kunna tas i bruk förrän detaljplanerna Strömma S5 och Strömma S7 har vunnit laga kraft och hela vatten- och avloppssystemet är utbyggt och klart.

För närvarande pågår projektering och arbete med markåtkomst.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Pauline Carlborg via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl till pauline.carlborg@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-08-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation