Tyck till

Ny gång- och cykelväg ska byggas mellan Gamla Fågelbrovägen och Alrotsvägen

Gång- och cykelbana mellan Dalkrokstigen och Strömma

Värmdö kommun planerar att bygga en ny gång- och cykelväg och kommunala VA-ledningar längs Stavsnäsvägen (väg 222) mellan Gamla Fågelbrovägen och Alrotsvägen.

Den nya gång- och cykelvägen och VA-ledningarna ansluts till befintliga VA-ledningar vid Alrotsvägen.

Utbyggnaden planeras att starta under hösten 2016 och pågå ca 1 år.

Förbindelsepunkter för vatten och avlopp kommer att upprättas till fastigheter utefter denna sträcka. Dessa kommer inte att kunna tas i bruk förrän detaljplanerna Strömma S5 och Strömma S7 har vunnit laga kraft och hela VA-systemet är utbyggt och klart.

För närvarande pågår projektering och arbete med markåtkomst.

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Pauline Carlborg via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl till pauline.carlborg@varmdo.se

Senast publicerad: 2016-04-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation