Talande webbLyssna

Gatustädning

Värmdö kommun har ansvar för framkomligheten på cirka fyra mil väg året runt. Kommunen ansvarar även för att städa, tömma papperskorgar, plantera och klippa gräs på allmänna platser inom Värmdö kommun och längs med de vägar där kommunen är väghållare.

Sandupptagning klart senast 15/5

På våren sandsopas alla kommunala vägar, gång- och cykelbanor, skolgårdar, förskolor och äldreboenden. Det är svårt att säga vilket datum sandupptagningen börjar eftersom det är väldigt väderberoende. Kommunen försöker vara klar med sandupptagningen den 15 maj varje år.

Väghållare i kommunen?

Kommunen ansvarar för framkomligheten på cirka fyra mil väg året runt. Övriga väghållare i Värmdö kommun är Trafikverket, privata vägföreningar eller samfälligheter.

Webbkartan visar vilka som är väghållare i kommunen. Kommunala vägar är blå och kommunala gång- och cykelbanor är gula.

Till kommunens webbkartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2019-04-15