Trafikstörningar i Värmdö

På den här sidan informerar vi om aktuella trafikstörningar i kommunen

Nedsatt framkomlighet Gustavsbergs allé

Det kommer att vara nedsatt framkomlighet på Gustavsbergs allé den  17–18 maj mellan kl. 22:00–04:00 på grund av belysningsarbeten.

Höjd trafiksäkerhet vid busshållplatserna Värmdö marknad 

Gustavsbergsvägen

Värmdö kommun höjer trafiksäkerheten vid busshållplatserna Värmdö marknad. En ny mittrefug inkluderat stängsel byggs mellan körfälten för att minska risken för olyckor. Sträckan har haft fler observationer då gående genat över körfälten och inte använt befintligt övergångställe. 

Begränsad framkomlighet på del av Gamla Skärgårdsvägen vecka 19

Avstängning av Gamla Skärgårdsvägen

Klicka på bilden för att förstora

 

Framkomligheten på Gamla Skärgårdsvägen, i riktning in mot Gustavsbergs centrum, kommer under vecka 19 att vara begränsad.

Detta på grund av att geotekniska provtagningar genomförs på en mindre del av sträckan norr om Villa Strandvik.

För mer information kontakta samhällsbyggnadsavdelningen via kontaktcenter 08-570 470 00.

 

Arbete pågår utmed Björnskogsvägen

Björnskogsvägen

Klicka på bilden för att förstora

Värmdö kommun utför tillgänglighetsanpassningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Björnskogsvägen.

Arbetet planeras påbörjas i början av april och färdigställas till hösten 2017. Arbetet kommer medföra vissa störningar i framkomligheten. 

Information om renovering av VA-ledningar utmed Skärgårdsvägen - lukt kan förekomma

2016-11-18

Värmdö kommun kommer att utföra renoveringar av vatten- och avloppsledningar under vecka 47 längs med Skärgårdsvägen i höjd med Grisslinge.

Arbetet kommer ske stora delar av dygnet för att minimera utförandetiden och störningar.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Berörda fastighetsägare kommer få mer ingående information avseende arbetet.

Entreprenör: Aarsleff Rörteknik AB

Trafikarbeten korsningen Varvsvägen/Stjärnbacken på Ingarö

2016-10-14

Svevia kommer inom kort att starta arbetena vid korsningen Varvsvägen/Stjärnbacken. Därefter arbetar de sig västerut mot Näsuddsvägen. Detta innebär att Varvsvägen måste stängas av för trafik fram till våren 2017. Det kommer att finnas en informationsskylt vid Eknäsvägen för omledning av trafik via Fågelviksvägen, Golfvägen och Vintervägen.

Läs mer här

Mer information

För mer information om vägarbeten i Stockholmsregionen gå in på Trafiken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2017-05-16