Trafikstörningar i Värmdö

På den här sidan informerar vi om aktuella trafikstörningar i kommunen.

Arbete pågår utmed Björnskogsvägen

Björnskogsvägen

Klicka på bilden för att förstora

Värmdö kommun utför tillgänglighetsanpassningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Björnskogsvägen.

Arbetet planeras påbörjas i början av april och färdigställas till hösten 2017. Arbetet kommer medföra vissa störningar i framkomligheten. 

Information om renovering av VA-ledningar utmed Skärgårdsvägen - lukt kan förekomma

2016-11-18

Värmdö kommun kommer att utföra renoveringar av vatten- och avloppsledningar under vecka 47 längs med Skärgårdsvägen i höjd med Grisslinge.

Arbetet kommer ske stora delar av dygnet för att minimera utförandetiden och störningar.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Berörda fastighetsägare kommer få mer ingående information avseende arbetet.

Entreprenör: Aarsleff Rörteknik AB

Trafikarbeten korsningen Varvsvägen/Stjärnbacken på Ingarö

2016-10-14

Svevia kommer inom kort att starta arbetena vid korsningen Varvsvägen/Stjärnbacken. Därefter arbetar de sig västerut mot Näsuddsvägen. Detta innebär att Varvsvägen måste stängas av för trafik fram till våren 2017. Det kommer att finnas en informationsskylt vid Eknäsvägen för omledning av trafik via Fågelviksvägen, Golfvägen och Vintervägen.

Läs mer här

Vägarbete på Skeviksvägen med start vecka 40

Vägarbeten vid Skeviksvägen

 

Under vecka 40 kommer vägarbete påbörjas på Skeviksvägen och beräknas pågå två till tre veckor. Det kommer att innebära begränsad framkomlighet längs med Skeviksvägen i höjd med Lugnet.

Anledningen till vägarbetet beror på skador i vägkroppen som ska åtgärdas. Trafiken kommer ledas igenom arbetsområdet men med begränsad framkomlighet.

Vägarbeten vid Östra Ekedal under augusti till oktober 


Tillgänglighets- och trafiksäkerhetshöjande arbeten utförs längs med Gamla Skärgårdsvägen i höjd med Östra Ekedal i Gustavsberg.

Läs mer härlänk till annan webbplats

Strömma - väg 222

Bild över vägarbete vid Strömma kanal

Ny gång- och cykelväg vid Strömma. Klicka på kartan för att förstora

Det byggs en ny gång- och cykelväg mellan Dalkrokstigen och Strömma kanal (se kartan ovan). Vägarbetena har påverkat framkomligheten. Från och med fredag 17 juni ska dubbelriktad trafik utan reglering fungera vid Strömma.

Mer information om vägarbetena och om trafikstörningar på vägen hittar du på Trafikverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster webbplats.

Tillfälliga åtgärder på Gustavsbergs allé

Med anledning av den vägskada som uppkommit på Gustavsbergs allé strax norr om rondellen vid Idrottsvägen så är körplåtar placerade över själva vägskadan. För att förhindra att skadan blir värre så måste körplåtarna ligga kvar tills det att väderleken tillåter lagande av vägen.

Mer information kommer när arbetena planeras starta.

Byggledare, Riccardo Mugnosso, riccardo.mugnosso@varmdo.se,
08-410 638 14.

 

Chamottevägen i Gustavsberg är avstängd från Gustavsbergs allé

Avstängningen kommer att flytta med allt eftersom den byggs om så det ändras från vecka till vecka. Infart till fastigheterna sker via Idrottsvägen respektive Odelbergs väg.

Nya busshållplatser

Busshållplatserna på Chamottevägen och Båtvägen flyttas till Odelbergs väg den 20 april. Hållplatsen heter Vårdcentralen. Det är linjerna 423, 428, 429, 430, 467 och 468 som kommer att trafikera hamnen framöver. Här hittar du busstidernalänk till annan webbplats. Busshållplatsen på Gustavsbergsvägen vid Villagatan flyttas permanent till Idrottsvägen under vecka 17.

Utbyggnad av Gustavsbergs allé

Arbetet med Porslinskvarteren har påbörjats och med den utbyggnaden av Gustavsbergs allé. Ledningsdragningar och byggnation av vägar kommer att pågå till hösten 2016. Under tiden kommer en del av gatan att stängas av för arbeten. Gustavsbergsvägen kommer alltid att hållas öppen. Var observant på förändringar och räkna med att busshållplatsen kan vara flyttad sedan sist. Var ute i god tid och räkna med att ibland få gå lite längre till bussen än vanligt.

Mer information

För mer information om vägarbeten i Stockholmsregionen gå in på Trafiken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2017-04-19