Trafikstörningar i Värmdö

På den här sidan informerar vi om aktuella trafikstörningar och trafikarbeten i kommunen 

Karta över etappen av Strömmadalsvägen där byggarbete sker under vecka 1 2018

Avstängning på Strömmadalsvägen under vecka 1 2018

Strömmadalsvägen korsning Sjöskogsvägen–Öhrnvägen kommer att vara avstängd etappvis under vecka ett 2018. Det kommer även att bli sprängning på den sträckan. Du som bor längst in på Strömmadalsvägen får åka in på Sjöskogsvägen.

Behöver du hjälp för att lyfta/bära in saker till din fastighet kan du få bärhjälp av byggarbetare på plats.

Om det finns möjlighet för dig att parkera på en tillfällig plats under tiden då schaktarbeten utförs på utmärkta etapper (se karta) är det mycket uppskattat.

Vid behov av längre tillgångar till uppfarterna under vardagarna, meddela gärna de som utför arbetet.

Störningar på resterande vägar kan också förekomma - vi beklagar detta!

Kontakt vid frågor

Peter Lostringer. Arbetsledare JME, peter.lostringer@jm.se,
08-782 89 74

Jaran Rostam. Arbetsledare JME, jaran.rostam@jm.se, 08-782 86 81

Johan Högosta. Platschef JME, johan.hogosta@jm.se

Schaktarbeten påbörjas vecka 48 vid Strandvik

Under vecka 48 börjar schaktarbeten för försörjning av el till utbyggnaden vid Strandvik. Arbetena kommer börja måndag 27/11-17 och det kommer ske nattjobb 29/11-17 med start klockan 21:00.

Begränsad framkomlighet i Mölnvik

Vårt arbete med att anlägga nya busshållplatser i Mölnvik är tyvärr försenat. Måndag 27 november asfalterades det vänstra körfältet och måndag den 4 december asfalteras det högra. Det innebär att enbart en körbana är öppen österut tom tisdag den 5 december. Detta påverkar trafiksituationen i Mölnvik och förhoppningen är att öppnandet av Fenix och Afrodites väg ska underlätta framkomligheten.

När arbetet är klart så kommer de nya bussfickorna vara ett stort steg i att öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten i Mölnvik. Skärgårdsvägen breddas så att busstrafiken får en egen stoppficka vilket kommer att ge ett bättre flöde för övrig trafik.


Läs mer här

Begränsad framkomlighet i Gustavsbergs centrum

2017-09-21

Från och med denna vecka (v 38) till och med början av december kommer det ske schaktarbeten i Gustavsbergs centrum. Framkomligheten kommer vara begränsad på Värmdögatan någon vecka framöver. På Gustavsbergsvägen, Blekängsvägen och Skeviksvägen kommer det utföras nattarbeten under oktober och november vilket kommer påverka framkomligheten med provisoriska trafiksignaler och skytteltrafik. Gångvägar för oskyddade trafikanter kommer ledas om på Gamla Skärgårdsvägen på grund av schakt i gångbana.

VA-arbeten Tallåsplan

2017-09-26

Arbetena med vatten och avlopp fortgår och planeras bli färdigt under oktober.

För mer information kontakta

Erik Ekelund, gruppchef

Tekniska driftavdelningen

08-570 470 02

erik.ekelund@varmdo.se

 

Ombyggnation av gångbanan längs med Idrottsvägen

2017-06-14

Kartbild Idrottsvägen

Befintlig gångbana kommer att breddas och även att förlängas ner till korsningen Godenius väg. Arbetena beräknas starta under vecka 26 och pågå under sommaren med färdigställande till hösten. Framkomligheten kommer att vara begränsad under perioden.

Entreprenör: NCC

Beställare: Värmdö kommun

Projektledare: Erik Ekelund 08-570 470 02 erik.ekelund@varmdo.se

 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs Björnskogsvägen

Björnskogsvägen

Klicka på bilden för att förstora

Värmdö kommun utför tillgänglighetsanpassningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs med Björnskogsvägen.

Arbetet planeras påbörjas i början av april och färdigställas till hösten 2017. Arbetet kommer medföra vissa störningar i framkomligheten. 

Detta arbete är ett underhållsarbete (reinvestering) som vi gör längs med Björnskogsvägen. Arbetet omfattar att vi fokuserar på att se över kantsten på hela sträckan och i det arbetet så justerar vi så att vi får ett bra genomgående stråk för gående och cyklister på den östra sidan mot skolområdet. Vi kommer även komplettera med ny belysning på östra sidan för gång- och cykelbanan. Utöver detta så kommer samtliga övergångställen att tillgänglighets anpassas.

Vid hållplatsen Klostervägen så kommer vi anlägga en timglashållplats(ett körfält) mot dagens tvåfältslösning och detta ska medföra till lägre hastigheter längs med Björnskogsvägen.

Har du frågor kontakta projektledare Erik Ekelund via mejl erik.ekelund@varmdo.se eller via kontaktcenter 08-570 470 00.

 

Mer information

För mer information om vägarbeten i Stockholmsregionen gå in på Trafiken.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: 2018-01-04