Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-02-06

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-06

Paragrafer

BMHN 1-22

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-13

Datum då anslaget tas ned

2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöavdelningens arkiv, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg.

Sekreterare

John Hammar

john.hammar@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar