Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-04-24

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-04-24

Paragrafer

BMHN 44-76

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-04

Datum då anslaget tas ned

2018-05-28

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöavdelningens arkiv, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg

Sekreterare

John Hammar, john.hammar@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar