Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-05-22

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-22

Paragrafer

§77-105

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-31

Datum då anslaget tas ned

2018-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöavdelningens arkiv, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg.

Sekreterare

John Hammar, john.hammar@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar