Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-06-12

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Paragrafer

§BMHN 106-131

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-21

Datum då anslaget tas ned

2018-07-17

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljöavdelningens arkiv, Skogsbovägen 9-11, Gustavsberg.

Sekreterare

John Hammar, john.hammar@varmo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar