Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-06-11 OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miiljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-11

Paragrafer

BMHN84

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-11

Datum då anslaget tas ned

2019-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Ellen Randahl ellen.randahl@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar