Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden OJ

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-08

Paragrafer

BMHN 130-131

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-08

Datum då anslaget tas ned

2019-10-31

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar