Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden OJ 2019-05-07

Nämnd/styrelse/bolag

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-05-07

Paragrafer

BMHN 72-73

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-07

Datum då anslaget tas ned

2019-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Elin Dauner elin.dauner@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar