Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Käppalaförbundet 2018-05-15

Nämnd/styrelse/bolag

Käppalaförbundet Förbundsfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-15

Paragrafer

§1-11

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-08

Datum då anslaget tas ned

2018-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Förvaltningsbyggnaden, Södra Kungsvägen 315, Lidingö

Sekreterare

Tord Andersson

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar