Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Käppalaförbundets Förbundsstyrelse 2018-06-14

Nämnd/styrelse/bolag

Käppalaförbundets Förbundsstyrelse

Sammanträdesdatum

2018-06-14

Paragrafer

§ 16-26

Datum då anslaget sätts upp

2018-08-01

Datum då anslaget tas ned

2018-08-23

Protokollet

Länk till protokolletlänk till annan webbplats

Sekreterare

Tord Andersson, tord.andersson@kappala.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar