Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 13 juni 2018

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-06-13

Paragrafer

§107-128

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-26

Datum då anslaget tas ned

2018-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Marie Näslund

Marie.Naslund@Varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar