Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2018-01-31

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-01-31

Paragrafer

§1-19

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-13

Datum då anslaget tas ned

2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset.

Sekreterare

Emil Steen, emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar