Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2018-04-25

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-04-25

Paragrafer

§ 65-85

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-09

Datum då anslaget tas ned

2018-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Marie Näslund, marie.naslund@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar