Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 2019-06-17

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-06-17

Paragrafer

§177-209

Datum då anslaget sätts upp

2019-07-02

Datum då anslaget tas ned

2019-07-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Emil Steen, Emil.steen@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar