Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 21 februari

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-02-21

Paragrafer

§20-40

Datum då anslaget sätts upp

2018-03-06

Datum då anslaget tas ned

2018-03-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Emil Steen

Emil.Steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar