Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunfullmäktige 24 april 2019

Nämnd/styrelse/bolag

Komunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-04-24

Paragrafer

§105-149

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-14

Datum då anslaget tas ned

2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar