Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 11 april 2018

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-04-11

Paragrafer

§44-67

Datum då anslaget sätts upp

2018-04-25

Datum då anslaget tas ned

2018-05-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset.

Sekreterare

Emil Steen

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar