Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 17 januari 2018

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-01-17

Paragrafer

§1-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-01-25

Datum då anslaget tas ned

2018-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Emil Steen

Emil.Steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar