Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2018-05-02

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Paragrafer

§ 68-86

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-16

Datum då anslaget tas ned

2018-06-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Marie Näslund, marie.naslund@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar