Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 2018-05-02 OJ § 73

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-02

Paragrafer

§ 73

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-03

Datum då anslaget tas ned

2018-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Marie Näslund, marie.naslund@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar