Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 22 maj

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-05

Paragrafer

§73-100

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-11

Datum då anslaget tas ned

2019-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar