Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 30 maj 2018

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-05-30

Paragrafer

§88-123

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-12

Datum då anslaget tas ned

2018-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Marie Näslund

Marie.Naslund@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar