Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen 7 februari

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-02-07

Paragrafer

§16-31

Datum då anslaget sätts upp

2018--02-20

Datum då anslaget tas ned

2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo

Sekreterare

Emil Steen

Emil.Steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar