Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen den 10 april 2019

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-04-10

Paragrafer

§47-72

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-03

Datum då anslaget tas ned

2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar