Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsen den 18 september 2019

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2918-09-18

Paragrafer

§122-147

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-03

Datum då anslaget tas ned

2019-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar