Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-09-25

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Paragrafer

§6-10

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-07

Datum då anslaget tas ned

2019-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbovägen 9-11

Sekreterare

Jonathan Takahashi
jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar