Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 april 2019

Nämnd/styrelse/bolag

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Paragrafer

§1-5

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-14

Datum då anslaget tas ned

2019-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Emil Steen

emil.steen@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar