Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-13 OJ § 14

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Paragrafer

§14

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-13

Datum då anslaget tas ned

2018-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Christer Ekenstedt, christer.ekenstedt@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar