Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2018-06-12

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Paragrafer

§ 46-55

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-26

Datum då anslaget tas ned

2018-07-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Christer Ekenstedt, christer.ekenstedt@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar