Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-03

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Paragrafer

§49 - 58

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-11

Datum då anslaget tas ned

2019-10-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, skogsbo 

Sekreterare

Jonathan Takahashi jonathan.takahashi@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar