Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Kultur- och fritidsnämnden OJ 2019-09-03

Nämnd/styrelse/bolag

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-03

Paragrafer

§51

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-04

Datum då anslaget tas ned

2019-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset.

Sekreterare

Jonathan Takahasi och Jonathan.takahasi@varmdo.se.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar