Anslagsbevis: Näringslivsnämnden 2018-02-01

Nämnd/styrelse/bolag

Näringslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-02-01

Paragrafer

§1-8

Datum då anslaget sätts upp

2018-02-09

Datum då anslaget tas ned

2018-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Sekreterare

Veronica Sjöberg

veronica.sjoberg@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar