Talande webbLyssna

Anslagsbevis: Näringslivsnämnden 2018-05-03

Nämnd/styrelse/bolag

Näringslivsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-05-03

Paragrafer

§ 20-31

Datum då anslaget sätts upp

2018-05-15

Datum då anslaget tas ned

2018-06-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, Skogsbo.

Sekreterare

Veronica Sjöberg

veronica.sjoberg@varmdo.se

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar